ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
70.00TL
1 سال
70.00TL
1 سال
70.00TL
1 سال
.net
80.00TL
1 سال
80.00TL
1 سال
80.00TL
1 سال
.org
80.00TL
1 سال
110.00TL
1 سال
110.00TL
1 سال
.biz
120.00TL
1 سال
120.00TL
1 سال
120.00TL
1 سال
.info
115.00TL
1 سال
115.00TL
1 سال
115.00TL
1 سال
.xyz
14.00TL
1 سال
89.00TL
1 سال
89.00TL
1 سال
.club
20.00TL
1 سال
107.00TL
1 سال
107.00TL
1 سال
.website
198.00TL
1 سال
198.00TL
1 سال
198.00TL
1 سال
.kim
48.00TL
1 سال
110.00TL
1 سال
110.00TL
1 سال
.site
14.00TL
1 سال
208.00TL
1 سال
208.00TL
1 سال
.online
19.00TL
1 سال
250.00TL
1 سال
250.00TL
1 سال
.shop
63.00TL
1 سال
180.00TL
1 سال
180.00TL
1 سال
.com.tr
30.00TL
1 سال
N/A
33.00TL
1 سال
.net.tr
33.00TL
1 سال
33.00TL
1 سال
33.00TL
1 سال
.gen.tr
23.00TL
1 سال
23.00TL
1 سال
23.00TL
1 سال
.org.tr
33.00TL
1 سال
36.00TL
1 سال
36.00TL
1 سال
.ist
110.00TL
1 سال
110.00TL
1 سال
110.00TL
1 سال
.istanbul
125.00TL
1 سال
120.00TL
1 سال
110.00TL
1 سال
.co
210.00TL
1 سال
210.00TL
1 سال
210.00TL
1 سال
.tech
30.00TL
1 سال
200.00TL
1 سال
200.00TL
1 سال
.fun
12.00TL
1 سال
200.00TL
1 سال
200.00TL
1 سال
.store
17.00TL
1 سال
200.00TL
1 سال
200.00TL
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains